juridische-dienstverlening

Slogan van je site

Juridische dienstverlening

Iedereen heeft in het dagelijks leven te maken met verbintenissen. Een goede overeenkomst voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en dus kosten. Een erg belangrijke voorwaarde bij het doen van zaken is vertrouwen. Naast vertrouwen is het van belang dat alle afspraken juist en helder zijn vastgelegd. Het gebeurt regelmatig dat de afspraken niet correct worden nageleefd omdat het in de onderhandelingsfase niet goed duidelijk is geworden wat men nu precies wil afspreken. Het is vaak wel duidelijk wat men wil afspraken, maar wordt het niet altijd goed vastgelegd met geschillen als resultaat. 

Overeenkomsten

In de wet zijn voor veel soorten overeenkomsten regels opgenomen waaraan moet worden voldaan voordat je van een rechtsgeldig contract kunt spreken. Een aantal van deze regels is ervoor bedoeld als de partijen daarover geen afspraken hebben gemaakt. De bepalingen vullen als het ware de gaten op. Ook mag je van bepaalde bepalingen niet afwijken. De bepalingen zijn dan dwingend voorgeschreven. Minimumloon is hier een goed voorbeeld van. 

Juridische diensten

Een verwerkingsregister is een document waarin de verwerkingsactiviteiten van een organisatie worden geregistreerd. Een verwerkingsregister wordt vaak door organisaties gebruikt om ervoor te zorgen dat zij hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming nakomen, en kan in sommige gevallen verplicht zijn.

Juridische blogs

In het dagelijks leven heeft iedereen regelmatig te maken met contracten van uiteenlopende strekking. Een goed contract voorkomt veel onduidelijkheid, geschillen en dus kosten. Een belangrijke voorwaarde bij zaken doen is vertrouwen. Afspraken correct en duidelijk vast leggen is naast vertrouwen belangrijk. Als er in de onderhandelingsfase niet goed duidelijk wordt wat iedereen precies wilt afspreken, dan worden de afspraken regelmatig niet juist nageleefd. Vaak zien we ook dat het wel duidelijk is wat men wil afspreken, maar dat het niet helder wordt vastgelegd waardoor er onenigheid ontstaat.  Het ondernemingsrecht wordt vaak opgesplitst in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat louter over de besloten vennootschap en de nv. Het rechtspersonenrecht gaat over veel meer en gaat over alle rechtspersonen. Om ervoor te zorgen dat dit onderdeel van het recht voor jou zo duidelijk mogelijk wordt, lees je in dit segment verschillende artikelen over het ondernemingsrecht. Het is namelijk zo dat er veel wat men normaal onder ondernemingsrecht zit, eigenlijk helemaal geen ondernemingsrecht is. Tegelijkertijd is het zo dat meerdere onderwerpen juist wel onder het ondernemingsrecht vallen, terwijl men vaak juist denkt van niet.